Zájezdy > Česká republika > ZA POZNÁNÍM SUŠICKA 10.7.2024

ZA POZNÁNÍM SUŠICKA 10.7.2024

První zastávkou bude Dobrá Voda u Hartmanic, která bývala oblíbeným výletním místem s léčivou vodou. Dnes tu v zachovalém kostele sv. Vintíře můžete vidět unikátní skleněný oltář, křížovou cestu a betlém, které jsou dílem sklářky Vladěny Tesařové (vstupné 40 Kč). Případně můžete navštívit židovské muzeum dr. Šimona Adlera s rozsáhlou expozicí věnovanou Židům na Šumavě.

novinka v našem sortimentudobrý tip - doporučujeme toto zboží
skladem


cena: 610,- Kč

Po prohlídce přejezd přes Hartmanice do Annína – návštěva sklárny, která byla nejdéle fungující sklárnou na Šumavě a dnes se opět snaží tradici sklářství na Šumavě obnovit.
Po návštěvě sklárny nás čeká přejezd do Sušice, královského města na zlatonosné řece Otavě, které oplývá množstvím historických památek. Po prohlídce centra města navštívíme Muzeum Šumavy, kde se dozvíte o slavné historii sušického sirkařství či si prohlédnete místní unikát, rozsáhlý mechanický betlém (vstupné 40Kč).
Po obědě výjezd na Svatobor k restauraci a rozhledně nad Sušicí, odkud se naskýtá krásný výhled nejen na město, ale na celé panorama šumavských kopců.
Poslední zastávkou za poznáním Sušicka vám budou Žihobce, malebná vesnička 11km od Sušice. Tady vás čeká návštěva Muzea Lamberské stezky provázená kněžnou Kateřinou, která vám bude vyprávět svůj příběh v dobovém oděvu. Možnost návštěvy anglického parku, Finského centra Stella Polaris či kostela Proměnění Páně(cena za kompletní prohlídku 40Kč).

základní informace
Město - adresa konání

Nástupní místo Klatovy a Sušice

Počet možných účastníků

45

Termín(y) konání

10.7.2024