Zájezdy > Česká republika > POŠUMAVÍM PO STOPÁCH KNÍŽECÍHO RODU LAMBERKŮ 16.7.2024

POŠUMAVÍM PO STOPÁCH KNÍŽECÍHO RODU LAMBERKŮ 16.7.2024

V 9.00 příjezd do Žihobec. S průvodcem navštívíte muzeum Lamberská stezka v místním zámku, kde se seznámíte nejen s dějinami a místopisem tohoto kraje, ale také s historii šlechtického rodu Lamberků, proslaveného zejména nerovným vztahem knížete Gustava Joachima a prosté žichovické dívky Kateřiny.
Nástupní místo Klatovy a Sušice

novinka v našem sortimentudobrý tip - doporučujeme toto zboží
skladem


cena: 610,- Kč

Zámek je bezbariérový a můžete se tu občerstvit ranní kávou. Poté nás čeká prohlídka kostela Proměnění Páně či procházka naučnou stezkou Netopýřím parkem až k Lamberkovu loži (cca 1km anglickým parkem). Odjezd do Strašína s dominantou poutního kostela Narození Panny Marie, která pomohla mnoha prosícím. A mimoto se tu v roce 1855 konala slavná svatba Gustava a Kateřiny. Po prohlídce kostela přejezd do nedalekých Nezdic, kde se v malebném muzeu řemesel seznámíme se životem obyčejných pošumavských obyvatel a se životem Světáků, kteří většinou pocházeli právě z tohoto kraje.

Možnost oběda v hotelu v Soběšicích.

V případě hezkého počasí popojedeme k Parýzku, kde nás čeká příjemná procházka lesem k pomníku Emila Antona Lamberka, který zde zahynul nešťastnou náhodou při lovu.
Poté přejezd do Nezamyslic ke krásnému gotickému kostelu na kopci nad obcí. Komentovaná prohlídka vzácného kostela, muzea nezamyslických kostelů a rodové hrobky Lamberků s hodnotnými vnitřními řezbami od Jana a Josefa Rintových. Konec prohlídky v cca 16.30 hod.

základní informace
Město - adresa konání

Nástupní místo Klatovy a Sušice

Doba trvání

1 den

Počet možných účastníků

45

Termín(y) konání

16.7.2024